Sluiten

Druk op enter om te zoeken, ESC om te sluiten.

2024_homepage_centraal_azie_2-75410

Over de GZB

Onze missie

''Het is ons verlangen dat iedereen in aanraking komt met het Evangelie.''

Niemand van ons kan zonder Gods liefde en genade! Daarom is het ons verlangen dat iedereen in aanraking komt met het Evangelie. Daarin horen we Gods hart dat klopt van bewogenheid met mensen. Zoals Jezus in deze wereld kwam en mensen opzocht, geloven we dat de kerk geroepen is om er op uit te gaan. Om Zijn liefde in woord en daad te delen. Samen met kerken wereldwijd spannen we ons in om mensen een gemeenschap te bieden waar ze welkom zijn, kunnen groeien in geloof en geholpen worden om werkelijk mens te zijn.

rsz_laurens_jan_en_lourina_vogelaar
rsz_heleen_dandash_grow

Heleen Dandash

Onze identiteit

De GZB is een organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland, geworteld in de gereformeerde traditie. Via de jarenlange inzet voor zending (sinds 1901) zijn we verbonden met een veelkleurig netwerk van kerken en gemeenschappen over de hele wereld.

Gods genade voorop

We erkennen de realiteit van kwaad en zonde. Maar God blijft trouw aan Zijn schepping en laat mensen niet aan hun lot over. In de Naam van Jezus Christus ontvangen mensen vergeving en eeuwig leven.

Jezus centraal

Christus’ dood aan het kruis brengt verzoening voor de wereld. Zijn opstanding uit de dood is het begin van de nieuwe schepping, waarin Gods koningschap zichtbaar wordt.

De Geest verbindt

De Heilige Geest verbindt mensen met Christus, met Gods heil. De Geest verbindt mensen ook aan elkaar, in de gemeente, die het Lichaam van Christus is.

Het Woord als tegenover

De Bijbel is het Woord van God, waardoor wij Hem leren kennen. Dat Woord toetst heel ons menselijke leven en plaatst het in het licht van het Koninkrijk van God.

Geroepen en gezonden

De navolging van Christus is een persoonlijke roeping voor elke christen, maar vindt altijd plaats in verbondenheid met een gemeenschap van discipelen.

Mozambique doop van kind
Frame (2)

Verhalen uit het werkveld

Overal ter wereld zetten zendingswerkers zich in voor de verspreiding van het Evangelie. Vaak resulteert dit in bijzondere situaties, lastige vraagstukken en impactvolle gebeurtenissen. Lees via onderstaande knop verhalen van zendingswerkers uit alle hoeken van de wereld.